– Det har utviklet seg en ukultur i Alta Frp

foto