– En historisk rasering av et velfungerende tilbud