Åpnet pengesekken for å utvide rullebane i Mo, men ikke en krone til Alta