Fylkesordfører Hans-Jacob Bønå sier på disse sidene at de ikke rekker å behandle forslaget til kvotemelding fordi fristene var så korte. Derfor blir tilbakemeldingen basert på vedtak som ble gjort mens Troms og Finnmark var en fylkeskommune – lenge før forslaget til kvotemelding ble lagt fram 12. januar i år.

De vil ha det neste fylkestinget i midten av mars.

- Finnmark er et fiskerifylke og jeg er forferd over at fylket ikke tar seg tid til å komme med et ferskt innspill. Vi klarte å holde oss innenfor fristen i lokallaget vårt. Jeg formoder at fylkeskommunen har langt større ressurser enn vi har. Hvorfor tar de seg ikke den tiden, spør han.

Av med slipset

Han ber Bønå ta av seg slipset og på med kjeledressen og deretter møte næringen på kaia.

- Vi har alle hatt dårlig tid. Ved å behandle dette svært viktige dokumentet på denne måten, framstår det at fiskeriene ikke er viktige for fylkeskommunen. Flere andre lokale fiskarlag har også holdt seg innenfor tidsfristen.

Men fristen er vitterlig kort?

- Ja, den er det. Likevel, her har hele næringen stått stille og ventet på meldingen. De må også ha kjent til datoen 12. januar og kunne tatt noen grep for å behandle dette som er så viktig for oss og for mange på land i Finnmark.

Det er fire ulike vedtak som ble gjort i perioden med Troms og Finnmark fylkeskommune som ligger til grunn for fylkeskommunens høringssvar.

Et fattigere fylke uten fiskeri

- De kunne også hørt med kommunene i Finnmark som også er på høringslista og rådført seg. I stedet baserer de seg på vedtak da ingen visste hvilke forslag fiskeriministeren ville komme med. Det blir jo bare helt galt, sier Bjørkås Johnsen.

- Jeg håper Bønå tar utfordringen og oppsøker fiskerinæringen, gjerne her i Båtsfjord. Uten fiskeriene ville Finnmark vært langt fattigere, slår den lokale fiskarlagslederen fast.