– Endringene skapte forsinkelser, noe som er beklagelig

foto