Bygger vei for én milliard

GRAVER OG FYLLER ET HULL: 3000 lastebil-lass med dårlige jordmasser er fjernet mellom to fjellparti ved Larshaugen nord for Melsvika. Nå pågår arbeidet med å fylle 5000 lass med knust fjell tilbake i hullet, slik at nye E6 får en solid og bærende veikropp.