Lederlønningene stiger igjen

Undersøkelsen viser at det er store geografiske forskjeller i lønnsnivået for mellomledere. Foto: Illustrasjonsfoto