– Det dreier seg om mellom 25-50 plasser, bekrefter sjef for plan- og bygningsavdelingen i Alta kommune, Arnold Hammari.

Fått pepper

Campinglivet i Jotka har lenge vært en kattepine for Alta kommune. Mens reindrifta har klaget over støyen denne spredte «bebyggelsen» har medført, har andre vært bekymret over det de mener er en estetisk forsøpling av området. Kommunen har fått sledelass med pepper for at de ikke har klart å få eierne til å fjerne de provisoriske hyttene på sommerstid.

Ikke hjemmel

Etter en razzia for et par-tre år siden forsøkte tidligere grunneier Statsskog å fjerne en av gumpiene for å statuere et eksempel. Resultat var at eieren anmeldte Statsskog på grunn av at hytta fikk seg en skade under transporten. Hammari presiserer at det ikke er så enkelt som folk tror å bare fjerne vognene uten eierens samtykke.

– Problemet er at vi ikke har noen hjemmel for å fjerne vognene eller bøtelegge eierne. Det er derfor vi nå skal regulere området og innføre vedtekter, som vi så kan håndheve, sier Hammari.

Bøter i vente

I tillegg til den påtenkte oppstillingsplassen, som skal ligge ned mot eidet før Tutteberget, har kommunen utvidet den eksisterende parkeringsplassen som ligger ved begynnelsen av første Jotkavann. Denne plassen skal ifølge kommunen romme mellom 25-30 vogner/gumpier. Hammari sier at alle som ikke får plass på disse to parkeringsplassene pent må finne seg i å bli hjemme eller ta dagsturer.

–Ja, slik er det. Vi kommer til å bøtelegge de som ligger utenfor oppstillingsplassene, lover han.

Ti ganger ti meter

Parkeringsplassene vil altså samlet romme mellom 50-75 vogner/gumpier. Hvis ingen breier seg mer enn nødvendig.

– Det er ment at hver bruker skal kunne bruke et område på ti ganger ti meter. Det er vanskelig å kontrollere dette, så her vil jeg anmode brukerne om å ikke bruke større plass enn ti ganger ti meter, sier Hammari.

Hvem tar regninga

Utvidelsen av den eksisterende parkeringsplassen har kostet en halv million kroner og Arnold Hammari anslår prisen for den nye til å ligge et sted mellom en og to millioner kroner. Hvem som skal finansiere campinglivet til scooterfolket i Jotka er ikke avklart.

– Om brukerne skal være med å spleise på dette har vi ennå ikke diskutert. Men det er klart at dette er mye penger og finansieringen vil måtte sees i sammenheng med andre prosjekter, sier hovedutvalgsleder for drift- og utbygging Otto Erik Aas.

Neste vinter

Planen skal nå oversendes driftsavdelingen som skal kostnadsberegne prosjektet og fremme den inn for politikerne.

–Dersom alt går etter planen håper jeg den nye parkeringsplassen er i drift fra neste vinter av, sier plan- og bygningssjef Hammari som innser at utfordringene ikke er over selv om man får oppstillingsplassene opp å stå.

– Vi vet ennå ikke hvem som skal drifte parkeringsplassene. Vi har vært i kontakt med Alta caravanklubb, men de er ikke interessert ettersom det ikke er så mange av de som ligge ri Jotka som er deres medlemmer. Så her ønsker vi innspill fra folk på hvordan dette kan løses, sier Hammari.

Usikker på reglene

Han har heller ikke noe godt svar på hvilke regler som skal gjelde for gumpiene fremover. Eksempelvis om det skal være lov å la de bli stående over sommeren på parkeringsplassene.

– Det er noe vi heller ikke vet hvordan vi skal løse. Mange tar jo bare med seg vogna eller gumpien ned, også lar de spikerteltet stå igjen. Selv om alt står samlet, så er det likevel ikke noe pent syn.

– Det er ikke så enkelt dette her, sukker han.

SAMLER GUMPIENE: Den nye oppstillingsplassen skal ligge ned mot eidet ved Tutteberget i Jotka. Prislappen blir på mellom 1 og 2 millioner. Foto: Hanne Larsen Hajdari