Høie legger ned grunnstein for nye Hammerfest sykehus

foto