Hagan har takket ja til stillingen som ny direktør og forlater dermed jobben som  administrerende direktør i Origo Nord AS. Her rykket hun til topps i mars i fjor, da Jan Schanche Dølør gikk til Forskningsrådet.

Begynner i april

Nå skifter Hagan beite og ser fram til en spennende hverdag ved Alta museum, hvor hun tiltrer 1. april.

Styreleder for Verdensarvsenteret i Alta, Kristian Johnsen, sier valget falt på Harriet Hagan etter en grundig prosess for å velge ny direktør etter Gerd Johanne Valen som har ledet museet i Alta siden 1. mai 2007.

Johnsen vil ikke slå fast hva museet skal satse på med hensyn til nordlysaktiviteter, utover at Alta kommune har ansvaret for Haldde og bygningene der.

Harriet Hagan sier hun ikke vil komme med noen programerklæring så kort tid etter at hun har takket ja til direktørstillingen.

– Fallende besøkstall er kanskje en utfordring?

– Ja, hvordan skal man øke besøket blir en nøkkel framover, sier siviløkonomen, som takket ja til jobben fordi hun mener stillingen er spennende og særdeles viktig for Alta, Finnmark, Norge og den posisjonen vi har internasjonalt.

Leder og rådgiver

– Vi hadde i utgangspunktet seks søkere og styret har tilbudt stillingen til Harriet Hagan, hvor vi har lagt vekt på hennes bakgrunn og den lange erfaringen hun har som leder og rådgiver i ulike roller i næringslivet, sier Kristian Johnsen.

Mens man venter på at Hagan har arbeidet oppsigelsestiden, vil Heidi Johansen fungere som midlertidig direktør, slik hun har gjort siden 1. september i fjor da Gerd Johanne Valen sluttet.

Verdensarvsenteret er ett av de tre museene i Finnmark som finansieres av Kulturdepartementet. De andre to er Kystkultur- og gjenreisningsmuseet i Honningsvåg med Hammerfest som underavdeling, samt Varanger  museum.

– Jeg er veldig glad i Alta museum og har opp gjennom årene vært en flittig bruker av museet. Jeg er kunst- og kulturinteressert, men jeg både må og kan lære mer om denne institusjonen, når jeg starter i jobben, sier Hagan.

Målsettingen klar

Kristian Johnsen sier verdensarvsenteret har en klar målsetting om å få opp igjen besøkstallene ved Alta museum.

– Fjorårets besøk var på rundt 40.000 og vi har som mål å komme opp til 50.000 besøkende igjen. Med de nye og utvidede lokalene, med nye utstillinger som man allerede har finansiert en tredel av, tror jeg det skal bli mulig å øke interessen, sier styrelederen.

Han forklarer at ombyggingsperioden bød på en del utfordringer og en del av utstillingene var stengt. At man i tillegg konkurrerer med en del nordlysaktiviteter ser også Johnsen på som en utfordring.

– Mange som besøker Alta har knapt med tid, men vi legger vekt på at det tilbudet folk får hos oss, det skal være godt, fastslår han.

Miljøverndepartementet har allerede bevilget halvannen million kroner til nye utstillinger og totalt skal det brukes ni millioner kroner på nye utstillinger de nærmeste årene.

Nettverk og samarbeid

Harriet Hagan har et stort nettverk, blant annet i næringslivet gjennom sitt mangeårige virke i Origo-systemet. For å finne ut hvorfor besøket til Alta museum har falt, vil hun kontakte folk hun kjenner i reiselivsnæringen som kanskje kan hjelpe henne til å finne ut av årsaken.

– Det blir spennende å se hva folk tenker om dette og hvordan man kan snu trenden, men jeg vil ikke komme med noen fasit nå, før jeg har begynt å arbeide ved museet, sier Harriet Hagan, som gleder seg til å begynne ved Verdensarvsenteret.

foto
GLADE AKTØRER: Kristian Ernst Johnsen som er styreleder for verdensarvsenteret sammen med nytilsatt direktør Harriet Hagan. Hun sier hun gleder seg til å ta fatt på en særs spennende jobb i Alta.