Frigjøringsdagen 8. mai ble også i år høytidelig markert. Forskjellen i år er at det er 70 år siden Norge var fri etter tysk okkupasjon. Samt at de to veteranene fra Alta bataljon ble gjort stas på ved Altagård og på Alta rådhus. De har nå mottatt sine minnemedaljer.

– Jeg vil si hjertelig takk for fremmøte. At alle var så interessert i det som har foregått. Vi er nå to stykker igjen her som sliter med tårer og gråt. Men dere får tilgi oss alle sammen. Vi klarer ikke gjøre alt vi heller. Men med Guds vilje har vi fått leve så lenge at vi får ta imot medaljen og være glad for det. Jeg sa en gang at jeg bryr meg ikke om den, men nå takker jeg for den. Tusen hjertelig takk alle sammen. Sånn er livet og sånn er det med oss alle sammen, tror jeg, sa Fritjof Haug.

Fritjof Haug ba selv om ordet, og trengte heller ingen mikrofon for å bli hørt. Med tårer i øynene, og foran en tydelig preget forsamling, sa han disse ordene som var vel overveiet på forhånd. Det ble en svært rørende stund foran en festkledt forsamling i rådhussalen.

For verken han eller forsamlingen rundt ham og Ingvald Heitmann, klarte å holde tårene tilbake idet ordfører Laila Davidsen overrakte dem minnemedaljene fra den norske stat.

– Jeg vet at dere har tenkt opp gjennom årene at det er for seint. Men det er ikke for seint, det var ikke for seint, og at vi får dele denne dagen med dere, tror jeg hele forsamlingen setter umåtelig stor pris på, sa ordfører Laila Davidsen i sin tale, også hun tydelig preget av alvoret.

– Regjeringens minnemedalje for innsats under 2. verdenskrig er et uttrykk for regjeringens anerkjennelse, for heder for hver og en av veteranene i Alta bataljon. Mange vil si at anerkjennelsen kommer noe seint, men jeg vil på vegne av forsvarsministeren få rette en stor takk  til soldatene fra Alta bataljon for den enestående innsatsen de gjorde for landets frihet for 70 år siden, sa Bengt Holmen, avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet.

foto
Minnemarkering Altagård Foto: Kita Eilertsen