Aleksandr er kaptein på en russisk fisketråler: – Vi er vanlige sjømenn og blander oss ikke inn i politikk

foto