– Vi har råd til å kjøre bil, men ikke råd til å betale parkering