Britt Søvik i partiet vil vite om kommunen vil heise det palestinske flagget på FNs internasjonale dag for solidaritet med det palestinske folk, som er 29. november.

Massedrap på sivile

– Israels brutale krigføring og massedrap på sivile palestinere på Gaza river i stykker relasjoner og kutter over familiebånd, gravlegger barn og foreldre og isolerer mennesker fra sine nærmeste. Palestinere i alle land og i våre norske kommuner opplever i disse dager en dyp utrygghet, redsel for sine nærmeste, fortvilelse og desperasjon, beskrive Søvik.

Hun henviser til solidariteten som gir seg uttrykk over hele verden i øyeblikket, gjennom markeringer og demonstrasjoner når hun spør: – Vil ordfører heise det palestinske flagget denne dagen?

Ønsker resolusjon

Rødt mener også det er på sin plass med en resolusjon fra Alta kommune. I interpellasjon nummer to har de følgende spørsmål til ordføreren:

– Vil ordfører ta initiativ til å sende en uttalelse på vegne av Alta kommune hvor man ber regjeringen legge til rette for anerkjennelse av staten Palestina?

Begrunnelsen for spørsmålet dreier seg også om den grufulle situasjonen i Gaza

– Rødt mener at Israels pågående brutale og eskalerende brudd på folkeretten må møtes med sanksjoner av verdenssamfunnet, men også at et svært viktig skritt på veien mot en demokratisk løsning for palestinerne er at flere land anerkjenner Palestina som stat slik 138 FN-land allerede har gjort, heter det.

Interpellanten understreker at det haster.

– For hvert land som anerkjenner den suverene staten Palestina og dens selvråderett blir det litt lettere å utøve press mot Israels folkerettsstridige okkupasjon av palestinernes land, skriver Rødt Alta i interpellasjonen.