Vegar melder seg ut av Sp: Ble nektet å delta i gruppemøte i skolesaken

foto