– Bra at Kløfta/Eiby er satt på pause i dagens økonomiske situasjon