– Jeg er opptatt av at det skal være åpenhet – men i forhandlinger er det vanskelig