Skadet besetningsmedlem på fiskefartøy fraktes til Hammerfest