I helga publiserte Anne Karin Daniloff i Naturvernforbundet bilder av en rekke død laks. Flere av fiskene hadde store og stygge sår. Bildene er ifølge Daniloff tatt ved et oppdrettsanlegg i Finnmark, nøyaktig hvilket anlegg det er snakk om ønsker hun ikke å gå ut med, av hensyn til fiskerøkteren.

– Men beskjeden jeg har fått, er at det man ser på bildene er hverdagslig i oppdrettsfinnmark. Dette er fælt. Helt forferdelig at det skal være slik, sier Daniloff til Altaposten.

Ikke uvanlig

Avdelingssjef ved Mattilsynets fiskehelseområde i Region Nord, Katrine Flostrand, forteller at det man ser på bildene dessverre ikke er uvanlig.

Flostrand forklarer at vintersårene fisken har fått, kommer av bakterier i en rift eller skade.

– Det ser nok mye verre ut nå, enn da fisken var i live. Bildet viser at bedervelsen har begynt, og sårene på fiskene vil bare bli større etter hvert som fisken ligger og råtner. Vintersår-problematikken er uansett helt klart et dyrevelferdsmessig problem for næringen, forteller Flostrand.

Gode rutiner

Flostrand informerer om at oppdrettsnæringen har klare rammer for hvordan fisken skal behandles, og hva som skal gjøres hvis det oppdages sykdom eller andre plager.

– Det skal alltid settes inn tiltak for å forhindre at sår utvikles – en skal håndtere fisken på en slik måte at det ikke oppstår dyrevelferdsmessige problemer.

– Men hvis nå et problem oppstår, må oppdretter i samarbeid med sin fiskehelsetjeneste (FHT) sette inn tiltak. Krav i dyrevelferdsloven tilsier at man enten skal gi fisken forsvarlig behandling, eller avlive slik at den ikke lider unødvendig, forklarer Flostrand.

– Er det noe som tyder på at ting har blitt oppdaget for seint?

– Det er vanskelig å uttale seg om på bakgrunn av disse bildene. For meg ser det ut som det er bilder av død fisk, fisk som er tatt ut fra en merde. Selv om det i utgangspunktet skal være minimalt med fisk som dør, så sjekkes merdene regelmessig og fisk som har dødd tas ut.

Fører kontroll

Ifølge Mattilsynet skal oppdretterne daglig følge med fiskens helse. I tillegg skal de rapportere inn tall for antall døde fisk, slik at Mattilsynet kan følge med utviklingen.

– Vintersår er et kjent problem, men en bør etterstrebe å ha minst mulig tilfeller. Det handler god drift og gode rutiner, at man følger med og håndterer fisken varsomt når det settes inn tiltak mot for eksempel lakselus, avslutter Flostrand med.