Tidligere har kun landbruksorganisasjoner, lag, foreninger, kommuner, kursarrangører og utdanningsinstitusjoner kunne søke landbruksfondet om støtte til rekruttering og kompetanseheving i landbruks- og matsektoren i Finnmark.

Men nå kan også enkeltbønder i landbruket igjen søke støtte til disse områdene.

Settes stor pris på endringen

Grete-Liv Olaussen i Finnmark bondelag sier til Altaposten at det å kunne søke tilskudd for å holde seg oppdatert på lover, regler og utviklingen i landbruket er uhyre viktig. At fylkeskommunen nå åpner for at alle bønder kan søke om tilskudd, er en gledelig nyhet.

– Vi har det samme behovet for kompetanse som i resten av landet. Sammenlignet med resten av landet, for eksempel Trøndelag hvor det er tettere mellom tilbudene, har vi ikke de samme mulighetene i Finnmark, sier hun.

– Det tar tid å reise i et så stort fylke, og mange ganger må vi ut av fylket for å delta på kurs. Det betyr igjen at bonden må skaffe avløser for å delta. Alt i alt er det snakk om store kostnader vi nå får dekket.

Viktig med kompetanse

Finnmark fylkeskommuner skriver på sine nettsider at de for 2018 har fått tildelt 462.000 kroner de kan dele ut til slike tiltak i landbruket.

– Ved tilskudd til etter- og videreutdanning kan Finnmark fylkeskommune gi støtte til kurs/studietur/kompetanseheving som treffer fondets formål. Det kan gis støtte til kurskostnader, avløser, reise og opphold. Herunder er det relevant for enkeltbønder å søke støtte. Det utvises skjønn i forhold til søknaden, heter det i en pressemelding.

– Selv om man tok agronomutdanning en gang i tiden, så holder ikke det. Det kommer hele tiden nye krav som må tilfredsstilles og landbruket utvikler seg stadig, avslutter Olaussen med.