Får plass i panelet som skal se på tiltakssonen

foto