Frank Olav skal styre brannkorpsene i både Loppa og Alta

foto