– Jeg har den erfaringen som må til – også til å forstå at UiT ikke er det berømte Elfenbenstårnet