Fylkeskommunen inn på eiersiden i nytt hurtigbåtselskap