Sametinget vedtok onsdag 8. juni å gi sametingsrepresentanter som snakker samisk ekstra taletid, heter det i en felles pressemelding fra NSR, Árja, Fastboendes liste og Flyttsamelista.

Det var disse partiene som stemte for forslaget, som legger til rette for økt bruk av samisk fra Sametingets talerstol.

– Vi er veldig glade for at Sametingets flertall har støttet dette forslaget, og slik løftet samiske språk enda et par steg i riktig retning. Sametinget skal stå i spissen for bevaring og utvikling av samisk språkbruk, og vi håper dette vedtaket gir økt motivasjon og lyst til å bruke samisk på Sametinget, heter det i pressemeldingen.

Tar lengre tid

Ifølge representantene er det en grunn til at man velger å positivt diskriminere samisk. Det tar nemlig ofte lengre tid for representanter å holde innlegg på samisk:

– Mange representanter er tospråklige, og mange har samisk som andrespråk. Da vil det ofte ta lengre tid å legge fram et klart budskap enn det ville tatt om norsk ble brukt. Ekstra taletid muliggjør dermed at flere kan bruke samisk aktivt, i tillegg til at ekstra tid på talerstolen er en motivasjon i seg selv for de fleste politikerne.

– Grunnlaget for representantenes debatter er sakspapirerne. Derfor innebærer vedtaket også at Sametinget må prioritere oversetting av sakspapirer til alle de samiske språkene, melder partiene.