En gruppe unge samiske aktivister og Natur og Ungdom etablerte seg onsdag morgen med lavvoer på Karl Johans gate i Oslo. Senere gikk de inn i Stortingets vandrehall i protest mot vindturbinene på Fosen.

Det endte med at de ble båret vekk av politiet.

Torsdag morgen eskalerte aksjonen, og aksjonistene har flyttet seg til Statkrafts kontor. Flere av de sitter nå foran inngangen, og politiet er på stedet.

Like før klokken 10 har Greta Thunberg ankommet Oslo med buss fra Sverige for å slutte seg til aksjonen. En halvtime senere er hun på plass på Lysaker.

Til VG sier Thunberg at gir blandede følelser å se de andre aktivistene utenfor Statkraft.

– Det er sterkt og rørende og se at disse ungdommene tar saken i egne hender, og samtidig en frustrasjon at dette skal være nødvendig.

Demonstrantene vil rette oppmerksomhet mot hvilke aktører som er involvert i Fosen-saken. Statkraft er det eneste statlige selskapet som har eierskap i Fosen vind, som opererer 80 av de 151 vindturbinene på Fosen-halvøya.

Greta Thunberg er en av verdens mest kjente klimaaktivister - og vindkraft er fornybar energi. Hun forklarer at hun kjemper mot vindturbinene på Fosen fordi ingen bør ofres på bekostning av et grønt skifte.

– Vi trenger fornybar energi for å løse klimakrisen, men urfolk har ofret nok i møte med samfunnsskapte klimaendringer, og vi kan ikke ha fornybar energi som bryter med menneskerettighetene.

Klimaaktivisten sier at hun ønsker å være til stede for å vise at mange i klimamiljøbevegelsen står sammen med det samiske folk.

– Jeg vil vise at en grønn omstilling kan ikke skje på bekostning av samene. For meg er det en selvfølge å stå i solidaritet med de unge samene som kjemper for å få benytte grunnleggende menneskerettigheter.

Thunberg mener at Statkraft og andre eiere ikke kan profilere seg som «grønne» når de samtidig eier ulovlig vindturbiner. Hun sier at Statkraft og andre eiere må komme på banen og kreve en løsning.

– De har et stort ansvar, og de kan gjøre en forskjell.

– Unge-Høyre leder Ola Svenneby sa nylig at generasjon «Greta Thunberg» er død, etter at de vant ungdomsvalget. Hva tenker du om det?

– Det er litt morsomt, unnskyld. Hva er egentlig generasjon Thunberg? Det er et konsept jeg ikke kommer til å anvende, svarer hun med en latter.

Thunberg mener kunnskapsnivået når det gjelder klimakrisen er for lav i samfunnet, og at det dermed er lett å mobilisere unge mennesker i den andre retningen.

– Det er mange i hele verden som begynner å forstå sviket som skjer mot vår generasjon og de eldre generasjonen som lever i de mest rammede områdene. Når dette oppdages er det ikke gøy for makthavere.

Ansatte sendt på hjemmekontor

Det er to år siden Høyesterettsdommen som slo fast at vindturbinene på Fosen i Trøndelag bryter med menneskerettighetene til reindriftssamene i området. Men turbinene står fortsatt og er i drift.

Fosen-familiene har vært i flere meglingsmøter med utbyggerne og olje- og energidepartementet. Men de har ikke kommet frem til en løsning.

– Vi er klare over at det er flere eiere, både i Norge og i utlandet, og andre private aktører. Men for i dag er det Statkraft vi går til, sier aksjonist Ole Dolmseth til VG.

Demonstrantene roper ut slagordet «ČSV» – et begrep som brukes for å fremme samisk identitet og aktivisme.

Foto: Naina Helén Jåma / VG

Statkraft har sendt sine ansatte på hjemmekontor. VG har kontaktet selskapet, som foreløpig ikke har gitt noen kommentar. Til NTB sier Geir Fuglseth, kommunikasjonsansvarlig i Statkraft og Fosen Vind, at de vil se an utviklingen videre og at de ikke vil be politiet fjerne demonstrantene med det første.

– Vi beklager at denne saken har tatt så lang tid og belastningen dette har medført for de berørte samene. Vi ønsker å komme til en løsning, og har tro på at meklingen som er i gang skal få på plass tiltak som skal ivareta de berørte samenes rettigheter, ser Fuglseth.

Takknemlig for hjelpen

I vinter fikk storstilte aksjoner stor medieoppmerksomhet, og Riksmekleren ble koblet inn for å hjelpe til i meklingen. Ella Marie Hætta Isaksen er veldig glad for at Thunberg på ny har tatt turen til Oslo.

– Det har en enormt stor betydning for hvor mye oppmerksomhet vi får fra hele verden. Det er vi veldig takknemlige for fordi det gir økt press på regjeringen for å få de til å handle, sier hun.

– Selskapene tjener rått på at vindturbinene på Fosen produserer ulovlig energi og en god del av disse pengene ruller inn til staten gjennom Statkraft, sier Ella Marie Hætta Isaksen.

Statkraft-sjef Christian Rynning Tønnesen møtte Isaksen og de andre aksjonistene utenfor selskapets lokaler.

– Jeg synes jo at det gjør inntrykk, den markeringen dere gjør, sa Rynning Tønnessen.

– Det det dreier seg om her, er å prøve å få en løsning for å kombinere vindkraft i Norge med reindrift i Norge. Der er det en pågående megling. Vårt mål er å få til løsninger som er akseptabel for begge parter.