Eldre drikker mer alkohol, kvinner over 60 drikker nesten like mye som menn