Vurderer rør til kontinentet etter gassfunnet ved Goliat

foto