Disse har fått penger av Sametinget

foto
I MEDVIND: Ragnvald Brobakken, John H Kunkel III og Knut Roger Hanssen har nylig kommet til en avtale som kan realisere snuhavna. Også fra Sametinget kommer midler til prosjektet.