– Det jeg synes er enda vanskeligere å prate om enn psyken, er økonomien