– På tide å ta med sjølaksefisket

Utmarksforvalter Steinar Christensen i FeFo vil ha sjølaksefisket med i forvaltningen. Foto: Kita Eilertsen