– Det måtte bli en Æventyr-bok

Camilla Nielsen har designet årets sjokoladekalender som en bok. Foto: Bjørn M. Lyng