Tilbud for rusavhengige stenger dørene når sommerferien skal avvikles

foto