Styrker Klinikk Alta med 25 mill årlig, og sikrer akuttilbud i Kirkenes

foto