Tidligere Kautokeino-ordfører Jan Ole Buljo havnet på sykehus i Oslo etter uhell med et elektrisk isbor på andre påskedag. Det er iFinnmark som forteller om den uheldige friluftsentusiasten og kjentmannen fra Mieron. Overfor nettstedet mener Jan Ole at han hadde på seg feil votter.

– Votten surret seg rundt boret og ble snurret flere ganger rundt. Det førte til at tommelen ble dratt ut, sier han til iFinnmark. Sønnen kjørte han med scooter ned til helsesenteret. Deretter ble han sendt med sykehus i retning Hammerfest, før han ble omdirigert. Først til Alta, så til Tromsø og til slutt Oslo som gjorde et forsøk på å få alt på plass og med håp om å redde tommelen. Det ble amputasjon.

– Jeg har hørt mange som undrer seg over at alle skal sluses igjennom Hammerfest. Det har vært tilfeller med hjerteinfarkt der man blir sendt til Hammerfest først. Det er det noe feil med. Vi må få vekk galskapen i det systemet, sier han til iFinnmark.

Kommunikasjonssjef i Finnmarkssykehuset, Eirik Palm, avviser overfor nettstedet at alle blir sendt til Hammerfest.

– I Norge er systemet slik at sykehusene er delt inn i ulike nivå. I utgangspunktet blir pasientene først sendt til lokalhuset sitt for å stabiliseres og gjøre de inngrepene som er naturlig å gjøre der. De fleste reiser hjem derfra, men noen blir sendt videre til universitetssykehusene som er neste nivå. Det systemet er felles for hele Norge, forklarer han til iFinnmark.