– Om kravet på 2,5 millioner består, går vi til konkurransetilsynet

foto