Disse pasientene kan få tilbud ved Klinikk Alta i framtiden, om direktøren får det som han vil