Gode forhold og stort sett godt fiske for de av båtene som driftet i påsken. Mange er ferdig med torskekvota, og det var mange som gjorde seg ferdig i løpet av uka.

De fleste av kjøperne har holdt kjøpet i gang. Det resulterte i vel 8.000 tonn fersk torsk levert, hvilket er godt brukbart, kvotesituasjonen tatt i betraktning. Lofoten hadde størst aktivitet, med størst kvantum levert av både torsk, sei og hyse. Godt fiske også i andre områder, f.eks. i Vest-Finnmark, der vi spesielt viser til stor deltakelse i juksafisket for Havøysund, Tufjord, Breivikbotn, Skarsvåg og Gjesvær. Det er likevel garn og snurrevad som står for det meste av leveransene også i påskeuka. Labert med omsetning og landinger av fryst råstoff, melder Nores Råfisklag på sine nettsider.

Råfisklagets omsetning i uke 13 er på 419 millioner kroner (foreløpig tall), som er ned fra 738 millioner kroner uka før. I tallet for uke 13 inngår 59 millioner kroner etter utenlandske leveranser. Omsetningen for norske båter stod dermed for 360 millioner kroner, fordelt med 342 millioner kroner på fersk og 18 millioner kroner på fryst råstoff.

Tilsvarende for uke 13 i fjor, som var uka før påske, var omsetningen 805 millioner kroner, av det var 109 millioner kroner etter landinger fra utenlandske båter. Omsetningen for norske båter på 696 millioner kroner var fordelt med 538 på fersk og 158 på fryst råstoff.