Manglende gjennomføring av vedtak: – Kommunedirektøren er en av synderne