Alle de 830 som søkte seg til Alta videregående, fikk tilbud om plass