– Lenge siden jeg har sett et så stort ras

Rasstedet i Skillefjord Foto: Tormund Thomassen, FB-kopi