Altaposten har tidligere omtalt at SV tok til orde for et forbud mot det de mener er et voksende problem med niqab i Alta-skolen.

Partiet fikk bare med seg Kystpartiet og Frp for å få et forbud da saken ble behandlet i hovedutvalget for oppvekst og kultur denne uka - og ble nedstemt av Ap, V og Høyre.

Tommy nedstemt

SVs argument var at plagget vanskeliggjør læringsmiljøet.

– Det er kanskje fordi man ikke har opplevd problemet så mye frem til nå. Det er vel kun voksenopplæringa som har hatt problemer med dette, sier Berg.

– Det er ikke ofte SV får støtte fra Kp og Frp?

– Nei, det er jo litt ironisk etter den senere tids debatt, ler Berg, som peker på at saken debatteres på nasjonalt nivå.

– Signalene fra Ap sentralt er jo at de tenker på det. Også SV diskuterer det og har ikke bestemt seg. Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har slått fast at det ikke strider mot menneskerettighetene å forby dette, sier Berg.

Han understreker at SVs ønske om forbud, utelukkende er begrunnet i læringssituasjonen.

– Vi ønsker en best mulig læringssituasjon. Dersom noen kommer slik kledd inn i en bank, vil de også ha et problem problem. Jeg mener jo også personlig at niqab er det mest kvinneundertrykkende klesplagget som finnes i verden, men det blir en litt annen diskusjon, sier Berg.

– Ikke veien å gå

Trine Noodt (V) stemte mot forslaget sammen med Ap og Høyre.

– Jeg ønsker ikke å stemme for et forbud mot noe som jeg ikke ser på som en problemstilling i Alta-skolen i dag. Å begynne med forbud, er ikke veien å gå. Jeg har mer tro på dialog og finne løsninger sammen, sier Noodt.

– Før man bestemmer seg for et forbud, må man ha et debatt om temaet og ha et saksfremlegg. Kanskje er det en riktig avgjørelse, men den tar jeg ikke ut av løse lufta, sier Noodt.

– Menneskerettighetsdomstolen har jo slått fast at det er anledning til å vedta et forbud?

– Jeg vil gjerne ha en debatt rundt det før man vedtar noe slikt. Det er drastisk å vedta et forbud. Dersom man hadde fremmet forslag om å belyse dette nærmere og få en sak som belyser temaet, hadde det stilt seg annerledes, sier Noodt.

Berg påpeker at han tok opp saken første gang i mars.

– Jeg ville jo regnet med at Trine fikk dette belyst i forbindelse med reglementet. Men dersom hun ønskler et mer grundig saksfremlegg og en ny runde, er SV åpen for det, sier Berg.