Partiløs sametingspresident kan bli sittende

Vibeke Larsen. Foto: Privat