Etterlyser tømmestasjoner etter noen tømte toalettet rett på bakken