Oppfôring av kongekrabbe kan bli ei ny næring

foto