foto
Karine Slettli ble overrasket og rørt da Monica overleverte Altapostens julestjerne. Foto: Lill Vivian Hansen

– Jeg hadde ikke vært oppe og gått om det ikke hadde vært for Karine