Enge ber Vestre gripe inn og stanse helsekuttet: – Utrolig at dette skjer med en sosialistisk regjering