– Må gjøres drastiske grep for å unngå ras av konkurser

foto