- Et stort svik mot kystbefolkningen, er reaksjonen til presidentkandidat Aili Keskitalos etter Brennpunktprogrammet Røkke mot røkla som gikk på NRK forrige uke.

Hun er skuffet over at politikere fra en rekke regjeringer har bidratt til at rettigheter er forduftet.

- Vi må huske på at når man ser på landanleggene og trålerkonsesjonene under ett, slik de var ment i utgangspunktet, sitter Røkke igjen med et overskudd på over 100 millioner hvert år ifølge programmet.