Av de 3.009 søkerne som nå har fått plass, har nær 87 prosent av alle søkere hjemmehørende i Finnmark kommet inn på sitt første utdanningsønske. Men det er verdt å merke seg at dette kun handler om de med ungdomsrett, altså de som ikke har brukt opp sine tre år i videregående opplæring.

Finnmark fylkeskommune opplyser at andre søkere som enten har voksenrett, fullføringsrett eller ikke-rett vil bli med i 2. inntak, som gjøres 18. juli.

Lange ventelister

Linjer som Teknikk- og industriell produksjon, Elektrofag, Helse- og oppvekst og Studiespesialisering som er fortsatt blant de mest populære. Flere av de har allerede venteliste for å komme inn. Blant andre på den nye landsdekkende linjen for hundekjøring i Tana står 22 søkere på venteliste. Også landslinjen i Kirkenes Vg2 Anleggsteknikk har venteliste.

– Ventelistene til mange av tilbudene er i realiteten mye lengre. Dette vil også bety at der det nå står mange ledige plasser, vil svært mange av disse bli oppfylt ved andre inntak 18. juli, forteller Toni Elisabeth Håvardsrud ved opplæringsavdelinga i en pressemelding.

– Det er viktig å være oppmerksom på at ventelisten er veiledende. Feil kan forekomme, noe som betyr at søkere kan oppleve å komme lengre ned på en venteliste enn lengre opp.

I alta er det 200 på venteliste.

Disse er fordelt på: Bygg- og anleggsteknikk (5), Byggteknikk (5), Design og håndverk (6) Elektrofag (11), Elenergi (7), Barne- og ungdomsarbeiderfag (8), Helsearbeiderfag (9), Helse- og oppvekstfag (7), Idrettsfag (10), Vg1 (1), Musikk/dans/drama (1), Medier og kommunikasjon (6), Påbygg til generell studiekompetanse (26), IKT-servicefag (18), Transport og logistikk (10), Realfag (3) Språk, samfunn og økonomi (20), Studiespesialisering (16), Kjøretøy (8), Industriteknologi (7) og Teknikk og industriell produksjon (13).

Det er i Alta totalt 1.214 søkere fordelt på 1.014 plasser.

– Det viktigste nå er altså å svare på tilbud om plass innen 13. juli, sier Toni Elisabeth Håvardsrud ved opplæringsavdelinga i en pressemelding.

foto
Toni Eliasabeth Håvardsrud. Foto: Finnmark fylkeskommune